Comuna Verbiţa

Comuna Verbiţa este formată din satele Verbiţa şi Verbicioara. Localitatea este situată în nord-vestul Câmpiei Desnăţui, la 62 km vest de municipiul Craiova şi este învecinată cu comunele Carpen, Orodel, Pleniţa şi Oprişor.

detalii

Administraţia locală

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul şi obligaţia de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, respectând prevederile legii.

detalii